پیشرفت فیزیکی

دبیرخانه شهرک خودرویی کاریانا به صورت مستمر اقدام به بروزرسانی این بخش خواهد کرد تا کاربران را در جریان پیشرفت پروژه قرار دهد.

پیشرفت فیزیکی پروژه

این بخش همواره بروزرسانی‌ می‌گردد. با ما همراه باشید.

footer-logo

 بزرگترین شهرک خودرویی کشور