مهندس جعفرزاده - مدیر فروش: 0540 230 0916
ایمیل: info@cariana.ir

پیشرفت فیزیکی

دبیرخانه شهرک خودرویی کاریانا به صورت مستمر اقدام به بروزرسانی این بخش خواهد کرد تا کاربران را در جریان پیشرفت پروژه قرار دهد.

پیشرفت فیزیکی پروژه

این بخش همواره بروزرسانی‌ می‌گردد. با ما همراه باشید.